Προκήρυξη Τουρνουά Beach Arena

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τα τουρνουά που διεξάγονται στην BEACH ARENA διοργανώνονται υπό την εταιρεία  Dialectics News Athletics (διακριτικός τίτλος DNA Desk). Η τοποθεσία και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τουρνουά μπορούν ν’ αλλάξουν για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο με απόφαση των διοργανωτών.

 

1.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΘΛΗΤΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες αθλητές, γυναίκες και άνδρες, όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, για τις κατηγορίες Golden – Silver – Bronze ανδρών, γυναικών, μικτό.

 

1.2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα τουρνουά γίνονται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που υποδεικνύονται.

Καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής είναι έως και 24 ώρες πριν από κάθε τουρνουά  (μέχρι τις 18:00) ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού συμμετεχόντων που προβλέπεται.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του τουρνουά μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.).

Κάθε αθλητής / αθλήτρια που δηλώνει συμμετοχή σε τουρνουά της Golden ή Silver κατηγορίας ανδρών, γυναικών ή μικτό καταβάλλει χρηματικό παράβολο συμμετοχής Δέκα Ευρώ (10 €). Σε περίπτωση συμμετοχής του/της σε παραπάνω από μια κατηγορίες, το χρηματικό παράβολο συμμετοχής είναι Δεκαπέντε Ευρώ (15 €).

Με τη δήλωση συμμετοχής κάθε αθλητής αποδέχεται ότι φέρει την ευθύνη για την προσωπική του υγεία.

 

1.3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ

Αλλαγές στην σύνθεση κάθε ομάδας μετά την ανακοίνωση της αρχικής λίστας συμμετεχόντων δεν επιτρέπονται παρά μόνο για λόγους τραυματισμού.

Σε περίπτωση που δηλωθεί τραυματισμός από έναν από τους δυο αθλητές / αθλήτριες μίας ομάδας, ο άλλος / άλλη αθλητής / αθλήτρια μπορεί να συμμετάσχει σε νέα ομάδα που είχε δηλώσει συμμετοχή και έμεινε και αυτή ελλιπής. Επίσης, μπορεί να αγωνιστεί με αθλητή / αθλήτρια που δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να έχουν γίνει ΠΡΙΝ από τον Τεχνικό Έλεγχο που προηγείται της Τεχνικής Σύσκεψης των τουρνουά.

 

2. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

 

2.1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

O Τεχνικός Υπεύθυνος του τουρνουά είναι αρμόδιος έναντι όσων μετέχουν στους αγώνες με οποιαδήποτε ιδιότητα και έναντι τρίτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και την αγωνιστική εξέλιξη του τουρνουά. Έχει την δυνατότητα να ορίζει τις ώρες των αγώνων και να αλλάζει το πρόγραμμα όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (καιρικές συνθήκες, ώρες κοινής ησυχίας).

Τα τουρνουά ερασιτεχνών διεξάγονται στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ΜΙΚΤΟΥ. Η κάθε μια κατηγορία μπορεί να χωρίζεται σε επίπεδα GOLDEN, SILVER, BRONZE.

 

2.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα τουρνουά διεξάγονται με το σύστημα που αποφασίζει ο Τεχνικός Υπεύθυνος.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να αποφασίσει για διακοπή του προγράμματος σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά.

 

2.3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Όλοι οι αγώνες του τουρνουά διεξάγονται με τους ισχύοντες Κανονισμούς του αθλήματος (FIVB Official Beach Volleyball Rules) και ο Τεχνικός Υπεύθυνος έχει δικαίωμα προσαρμογής και επιδιαιτησίας.

Οι ομάδες αγωνίζονται με σύστημα Συνεχούς Καταγραφής Πόντων (Rally Scoring System) δίχως αλλαγές και κάθε φάση αποδίδει πόντο. Οι αγώνες διεξάγονται στα δυο (2) νικηφόρα σετ των 15 πόντων και το ταϊ-μπεϊκ στους 11 πόντους. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος κάθε τουρνουά έχει δικαίωμα ανάλογα με την συμμετοχή των ομάδων να προσαρμόσει το σύστημα.

Μετά από κάθε επτά (7) συνολικά πόντους οι ομάδες αλλάζουν γήπεδο. Στο ταϊ-μπρεϊκ η αλλαγή γίνεται μετά από κάθε πέντε (5) συνολικά πόντους.

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για ένα (1) ταϊμ-άουτ σε κάθε σετ διάρκειας τριάντα δευτερολέπτων (30″). Το ταϊμ-άουτ μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους δυο αθλητές / αθλήτριες.

 

2.4. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Οι δυο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προκρίνονται στην β’ φάση του τουρνουά. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος κάθε τουρνουά έχει δικαίωμα ανάλογα να προσαρμόσει το σύστημα.

 

2.5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ

Η κατάταξη των ομάδων για να καθορισθούν εκείνες που θα τοποθετηθούν στον κάθε όμιλο γίνεται με κλήρωση.

 

2.6. ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Οι ομάδες που καταλαμβάνουν την 1η θέση στις κατηγορίες Golden, Silver, Bronze ανδρών, γυναικών και μικτού είναι οι ΝΙΚΗΤΕΣ του τουρνουά.

 

2.7. ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Στις ομάδες που κατέλαβαν την 1η και 2η θέση του τουρνουά απονέμονται μετάλλια (χρυσό – ασημένιο σε κάθε αθλητή).

Οι νικητές του τουρνουά κερδίζουν μετάλλια, δίπλωμα, t-shirt και δώρα των χορηγών.

 

2.8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Σε ημέρα και ώρα που ορίζεται και ανακοινώνεται εγκαίρως, πραγματοποιείται ο Τεχνικός Έλεγχος των ομάδων, ενώ ακολουθεί η Τεχνική Σύσκεψη. Οι ομάδες οφείλουν να πληροφορηθούν την ακριβή ημέρα και ώρα αυτών των συναντήσεων και η συμμετοχή σε αυτές ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ του ενός αθλητή / της μίας αθλήτριας είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας / ομάδων ο Τεχνικός Υπεύθυνος μπορεί να τοποθετήσει μια reserve team στη θέση της.

 

3 . ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να επιλέξουν τον αθλητικό ρουχισμό τους, χωρίς ομοιομορφία, τηρώντας, όμως, πάντα τους κανονισμούς του αθλήματος.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του τουρνουά μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή αθλητή / αθλήτριας που δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις ή αν κρίνει ότι η εμφάνιση του δεν είναι η πρέπουσα.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους αθλητές να αγωνιστούν με εμφανίσεις οι οποίες θα τους παραχωρηθούν. 

 

4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πειθαρχική διαδικασία κατά την διάρκεια του τουρνουά ασκείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα κατά την διάρκεια των αγώνων ή αν διαπιστώθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αναφέρθηκε από τον διαιτητή του αγώνα ή καταγγέλθηκε εγγράφως από αθλητή που μετέχει στο τουρνουά ή από άλλα υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στελέχη.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις η οργανωτική επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της μπορεί να επιβάλει άμεσα αγωνιστικές ποινές (επίπληξη, αποβολή από το τουρνουά, κ.α.).

 

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η διαιτησία των αγώνων για τις κατηγορίες Golden και Silver μεταξύ ομάδων ανδρών, γυναικών και μικτό γίνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες αθλητές όπως θα ορίσει ο Τεχνικός Υπεύθυνος στην Τεχνική Σύσκεψη του κάθε τουρνουά. 

 

6. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – COACH 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να έχει coach (συμμετοχή στα ταϊμ-άουτ). Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να φέρει την ονομασία χορηγού (εκτός ανταγωνιστικών προϊόντων).

 

7. ΓΕΝΙΚΑ

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη και αφορά τους κανονισμούς παιδειάς, λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στις διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος.

Καλάθι Αγορών